Regulamin

Ważne informacje dodatkowe

 1. Zniżki
 • osoby posiadające aktualne legitymacje studenta, nauczyciela i karty stałego klienta, korzystają ze zniżki po okazaniu ważnego dokumentu w dniu przyjazdu do obiektu. W przypadku  wcześniej opłaconego pobytu, jeżeli Gość nie okaże wymaganego dokumentu, zobowiązany będzie  dopłacić  różnicę do pełnej ceny za pokój/miejsce.

Uwaga !
Osoby uprawnione do zniżek dokonują płatności za pobyt gotówką lub kartą płatniczą bezpośrednio w recepcji w dniu przyjazdu.

 • udzielona zniżka nie sumuje się z innymi rabatami.

2. Opłaty

 • opłata miejscowa w wysokości 2,80 zł /doba /osoba, obowiązuje przy pobytach powyżej jednej doby, płatna tylko  gotówką w dniu przyjazdu do obiektu,
 • parking niestrzeżony, monitorowany – dodatkowo płatny,
 • dopłata za pościel w wysokości 10 zł do  miejsca noclegowego za pierwszą dobę w Ob. nr 1 przy ul. Kościuszki 72/74 i dla grup zorganizowanych w obiekcie nr 1  i 2 przy ul. Żołnierskiej 13b,
 • możliwość skorzystania ze śniadania w formie cateringu za dodatkową opłatą.

Wszystkie opłaty zawarte w cenniku obiektów −> zakładka:  oferta

3. Warunki anulacji
Rezerwacja może być bezkosztowo anulowana najpóźniej na 2 dni przed planowanym przybyciem W przypadku anulowania rezerwacji po tym terminie lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu, obiekt może obciążyć gościa za pierwszą dobę.

 


Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Olsztynie – Obiekt Nr 1 przy ul. Kościuszki 72/74

 1. Prawo do korzystania ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Olsztynie w obiekcie Nr 1 przy ul. Kościuszki 72/74 przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, jak również obcokrajowcom należącym do macierzystych stowarzyszeń Schronisk Młodzieżowych. Z noclegu w Schronisku, w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania obowiązującego regulaminu.
 2. Turyści indywidualni są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w Schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z tym, że pierwszeństwo ma młodzież szkolna i studencka, a następnie inne osoby.
 3. Doba w Schronisku trwa od godz. 1200 do godz. 1000 dnia następnego.
 4. Drzwi Schroniska są zamykane o godz. 2200 i otwierane po godz. 600.
 5. W Schronisku obowiązuje cisza nocna w godzinach 2200 – 600. Zakłócanie ciszy nocnej może być podstawą do usunięcia z obiektu. Odchylenia od ustalonych godzin ciszy nocnej są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą dyrektora Schroniska. Pracownik recepcji, ze względu na bezpieczeństwo, ma prawo odmówić otwarcia obiektu w godzinach od 2300 – 600
 6. Palenie tytoniu i papierosów elektronicznych, picie alkoholu, używanie środków odurzających, uprawianie gier hazardowych jest na terenie Schroniska kategorycznie zabronione pod rygorem usunięcia ze Schroniska. Palić wolno tylko w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora, poza Schroniskiem.
 7. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pokoju oraz za pojazdy zaparkowane na parkingu płatnym niestrzeżonym przy budynku.
 8. Schronisko ponosi odpowiedzialność jedynie za przedmioty wartościowe i pieniądze oddane do depozytu Schroniska.
 9. Osoby, które przebyły chorobę zakaźną, nie mogą w okresie kwarantanny korzystać ze Schroniska.
 10. Rezerwacje wycieczek są kwalifikowane według kolejności  zgłoszeń,  z tym, że pierwszeństwo mają zespoły młodzieży szkolnej i studenckiej.
 11. Grupy młodzieży szkolnej mogą być przyjęte na nocleg wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna, który ponosi pełną odpowiedzialność za grupę szkolną i za przestrzeganie przez młodzież niniejszego regulaminu.
 12. Opiekun grupy odbiera od recepcjonisty, przed zameldowaniem, stan pokoi sypialnianych, a po zakończeniu pobytu, zdaje stan pokoi sypialnianych recepcjoniście.
 13. Korzystający z noclegu goście są rejestrowani w dokumentacji meldunkowej Schroniska,  udostępniają dokument tożsamości lub legitymację uprawniającą do zniżki oraz regulują należne opłaty, według cennika wywieszonego w Schronisku na widocznym miejscu. Opłatę za nocleg pobiera się przy dokonywaniu meldunku.
 14. W Schronisku można nocować trzy doby. Wydłużenie pobytu może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora.
 15. Przygotowanie posiłków może odbywać się w miejscu wyznaczonym przez dyrektora Schroniska. Po spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnię dokładnie posprzątać.
 16. Za wszelkie zaistniałe uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność Schroniska odpowiada kierownik grupy wycieczkowej lub indywidualny turysta. Dyrektor Schroniska określa wysokość odszkodowania lub sposób zapłaty za powstałe zniszczenia.
 17. Korzystający z noclegu goście zobowiązani są do stosownego, kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Schroniska oraz osób przebywających w Schronisku. Dyżurny recepcjonista/Kierownik obiektu ma prawo odmówić wstępu lub usunąć z obiektu osoby niestosujące się do regulaminu, agresywne, będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub w inny sposób naruszające zasady kulturalnego zachowania się, w szczególności gdy naruszają nietykalność cielesną, znieważają, ubliżają lub nachalnie narzucają się innym osobom w jakikolwiek sposób, a także gdy nie posiadają stosownego odzienia. W takich przypadkach opłata za nocleg nie podlega zwrotowi. Odmowa wstępu do Schroniska jest również możliwa, gdy osoba korzystająca z noclegu przebywając wcześniej w Schronisku naruszyła regulamin, a w szczególności wyrządziła szkodę w mieniu Schroniska lub gości albo szkodę gościom, pracownikom Schroniska lub innym osobom przebywającym w Schronisku.
 18. Korzystający ze Schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do książki życzeń i zażaleń Schroniska lub w ważnych wypadkach kierować je do właściwego terytorialnie organu administracji samorządowej.
 19. W sprawie skarg i wniosków dyrektor Schroniska przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 8 00– 10 00— w siedzibie Schroniska przy ul. Żołnierskiej 13b w Olsztynie.
 20. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, Schronisko ma obowiązek poinformowania: Dyrekcję Szkoły grupy szkolnej, Rektorat uczelni wyższej grupy studenckiej, Rejonową Komendę Policji.
 21. Schronisko w Olsztynie przy ul. Kościuszki 72/74 jest Schroniskiem stałym, czynnym cały rok z wyjątkiem przerwy w terminie od 24 grudnia do 1 stycznia oraz trzydniowej przerwy w okresie Świąt Wielkiej Nocy.
 22. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w Schronisku, jak: zapewnienie porządku, ochrony mienia, przestrzeganie zasad kultury itp., korzystający ze Schroniska są zobowiązani stosować się do wskazań dyrektora Schroniska.

Podpisanie karty meldunkowej jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Olsztynie – obiekt Nr 1 przy ul. Kościuszki 72/74.


Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Olsztynie – Obiekt nr 2 przy ul. Żołnierskiej 13b

 1. Prawo do korzystania ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Olsztynie w obiekcie Nr 2 przy ul. Żołnierskiej 13b przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej,   nauczycielom i wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, jak również obcokrajowcom należącym do macierzystych stowarzyszeń Schronisk Młodzieżowych. Z noclegu w Schronisku, w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania obowiązującego regulaminu.
 2. Turyści indywidualni są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w Schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z tym, że pierwszeństwo ma młodzież szkolna i studencka, a następnie inne osoby.
 3. Doba w Schronisku trwa od godz. 1200 do godz. 1000 dnia następnego.
 4. Drzwi Schroniska są zamykane o godz. 2200 i otwierane po godz. 600.
 5. W Schronisku obowiązuje cisza nocna w godzinach 2200 – 600. Zakłócanie ciszy nocnej może być podstawą do usunięcia z obiektu. Odchylenia od ustalonych godzin ciszy nocnej są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą dyrektora Schroniska. Pracownik recepcji, ze względu na bezpieczeństwo, ma prawo odmówić otwarcia obiektu w godzinach 2300– 600.
 6. Palenie tytoniu i papierosów elektronicznych, picie alkoholu, używanie środków odurzających, uprawianie gier hazardowych jest na terenie Schroniska kategorycznie zabronione pod rygorem usunięcia ze Schroniska. Palić wolno tylko w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora, poza Schroniskiem.
 7. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pokoju oraz za pojazdy zaparkowane na parkingu płatnym niestrzeżonym przy budynku.
 8. Schronisko ponosi odpowiedzialność jedynie za przedmioty wartościowe i pieniądze  oddane do depozytu Schroniska.
 9. Osoby, które przebyły chorobę zakaźną, nie mogą w okresie kwarantanny korzystać ze Schroniska.
 10. Rezerwacje wycieczek są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń,  z tym, że pierwszeństwo mają zespoły młodzieży szkolnej i studenckiej.
 11. Grupy młodzieży szkolnej mogą być przyjęte na nocleg wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna, który ponosi pełną odpowiedzialność za grupę szkolną i za przestrzeganie przez młodzież niniejszego regulaminu.
 12. Opiekun grupy odbiera od recepcjonisty, przed zameldowaniem, stan pokoi sypialnianych, a po zakończeniu pobytu, zdaje stan pokoi sypialnianych recepcjoniście.
 13. Korzystający z noclegu goście są rejestrowani w dokumentacji meldunkowej Schroniska, udostępniają dokument tożsamości lub legitymację uprawniającą do zniżki oraz regulują należne opłaty, według cennika wywieszonego w Schronisku na widocznym miejscu. Opłatę za nocleg pobiera się przy dokonywaniu meldunku.
 14. W Schronisku można nocować trzy doby. Wydłużenie pobytu może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora.
 15. Przygotowanie posiłków może odbywać się w miejscu wyznaczonym przez dyrektora Schroniska. Po spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnię dokładnie posprzątać.
 16. Za wszelkie zaistniałe uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność Schroniska odpowiada kierownik grupy wycieczkowej lub indywidualny turysta. Dyrektor Schroniska określa wysokość odszkodowania lub sposób zapłaty za powstałe zniszczenia.
 17. Korzystający z noclegu goście zobowiązani są do stosownego, kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Schroniska oraz osób przebywających w Schronisku. Dyżurny recepcjonista/Kierownik obiektu ma prawo odmówić wstępu lub usunąć z obiektu osoby niestosujące się do regulaminu, agresywne, będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub w inny sposób naruszające zasady kulturalnego zachowania się, w szczególności gdy naruszają nietykalność cielesną, znieważają, ubliżają lub nachalnie narzucają się innym osobom w jakikolwiek sposób, a także gdy nie posiadają stosownego odzienia. W takich przypadkach opłata za nocleg nie podlega zwrotowi. Odmowa wstępu do Schroniska jest również możliwa, gdy osoba korzystająca z noclegu przebywając wcześniej w Schronisku naruszyła regulamin, a w szczególności wyrządziła szkodę w mieniu Schroniska lub gości albo szkodę gościom, pracownikom Schroniska lub innym osobom przebywającym w Schronisku.
 18. Korzystający ze Schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do książki życzeń i zażaleń Schroniska lub w ważnych wypadkach kierować je do właściwego terytorialnie organu administracji samorządowej.
 19. W sprawie skarg i wniosków dyrektor Schroniska przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 8 00– 10 00— w siedzibie Schroniska przy ul. Żołnierskiej 13b w Olsztynie.
 20. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, Schronisko ma obowiązek poinformowania: Dyrekcję Szkoły grupy szkolnej, Rektorat uczelni wyższej grupy studenckiej, Rejonową Komendę Policji.
 21. Schronisko w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 13b jest schroniskiem stałym, czynnym cały rok z wyjątkiem przerwy w terminie od 25 grudnia do 26 grudnia oraz dwudniowej przerwy w okresie Świąt Wielkiej Nocy.
 22. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w Schronisku, jak: zapewnienie porządku, ochrony mienia, przestrzeganie zasad kultury itp., korzystający ze Schroniska są zobowiązani stosować się do wskazań dyrektora Schroniska.

Podpisanie karty meldunkowej jest równoznaczny ze zobowiązaniem się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Olsztynie –  Obiekt Nr 2 przy ul. Żołnierskiej 13b.